Language:

AjankohtaistaElinkeino- ja kehittämisavustukset yhteisöille 2017

kesäkuuta 13, 2016
Elinkeinot & kehitys Nordican johtokunta julistaa inarilaisten yhteisöjen haettavaksi
Elinkeino- ja kehittämisavustuksia perjantaihin 30.9.2016 klo 15.00 mennessä.
Nordican johtokunnan kokouksen 26.5.2016 § 41 päätös. 

 AVUSTUSTEEMAT ON JAOTELTU SEURAAVASTI:

1. Toiminta-avustukset (ks. hakulomake)

2. Tapahtuma- ja kohdeavustukset (ks. hakulomake)

3. Teema- ja erityisavustukset (ks. hakulomake)

Avustuksen hakuehdot

1. Hakija on oltava Inarin kunnassa toimiva oikeustoimikelpoinen yhteisö (ei yksityinen henkilö)

2. Käytettävä hakemuslomaketta. Hakulomake on tulostettavissa nordicainari.fi- ja inari.fi -kotisivuilta sekä noudettavissa Nordican toimipisteestä Sairaalantie 3 b, Ivalo sekä Inarin kunnan infosta, Piiskuntie 2.

3. Avustukseen liittyvät asiat esitettävä hakemuslomakkeen liitteellä.

4. Myönnetyt määrärahat on käytettävissä viimeistään hakuaikaa seuraavan vuoden tammikuun 31. päivä tai kun päätökset ovat lainvoimaisia. Nordica ei myönnä ennakkomaksua.

5. Johtokunta käsittelee avustushakemukset kerran vuodessa.

6. Avustuksen saantiin vaikuttaa määrärahan käytön vaikuttavuus elinkeinollisesti ja alueen kehittämisessä. Lisäksi avustuksen saamiseen vaikuttaa aiemmin saatujen avustusten määrä, sillä avustusta kohdennetaan erityisesti uusille hankkeille ja hakijoille.

7. Kunkin hakuteeman ehdot on luettavissa hakulomakkeen 1. sivuilta.

Aikataulut     
Vuoden 2017 avustushakemukset tulee toimittaa Elinkeinot & kehitys Nordican johtokunnalle perjantaihin 30.9.2016 klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Jokainen hakemus kuitataan Nordican toimesta. Hakijan on varmistettava, että postitse tai sähköpostilla lähetetty hakemus on kuitattu vastaanotetuksi. 

Nordican johtokunta määrittelee vuosittain myönnettävän määrärahan talousarvion laadinnan yhteydessä, myönnettävä määräraha vahvistetaan Inarin kunnanvaltuuston vuoden viimeisessä kokouksessa (ns. talousarviovaltuusto).

Hakijoille ilmoitetaan päätös avustuksen saannista tai hylkäämisestä kunkin vuoden tammikuun 31. päivä mennessä tai kun päätös on lainvoimainen. Lopullisen päätöksen tekee Nordican johtokunta.

Palautus       
Avustushakemus tulee palauttaa sähköpostilla osoitteeseen nordica@inari.fi tai postitse osoitteeseen Elinkeinot & kehitys Nordica, Johtokunta, Sairaalantie 3 b, 99800 Ivalo.  Hakemuksen voi jättää myös toimistolle, mutta jättämisestä on oltava molempien osapuolten kuittaus.

Lisätietoa      
Elinkeinot & kehitys Nordica, elinkeinojohtaja Samuli Mikkola, samuli.mikkola@inari.fi gsm. 040-6359101.

Elinkeino- ja kehittämisavustusten myöntämisen ehdot 2017.pdf

Nordica_Avustushakemuslomake_2017.pdf