Language:

AjankohtaistaGrillikatoksia, postilaatikostoja, kylätalon peruskorjausta, turvallisuussuunnitelmaa ja monta muuta kylien tarvetta

joulukuuta 18, 2015
- tuottelias Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshanke sai paljon aikaan

Mediatiedote 18.12.2015 klo 17.00. Julkaistavissa heti.

Inarin kunnan Elinkeinot & kehitys Nordican hallinnoima Ideat kehiin -Inarin kylien esiselvityshanke oli neljän hankekuukautensa aikana tuottelias saaden aikaan inarilaisten kyläyhdistysten tarpeiden pohjalta laadittuja kyläsuunnitelmia ja -esitteitä sekä kärkihankesuunnitelmia. Lisäksi hankkeen aikana verkostoiduttiin muiden lappilaisten kyläyhdistysten kanssa Lapin kyläpäivien yhteydessä.

-          ”Inarilaiset kyläyhdistykset määrittelivät kyliensä tarpeiden pohjalta omat kärkihankkeensa, joita olivat Inarin kylälle kylätalon peruskorjaus, Keväjärvelle lasten leikkipuisto, Koppeloon tapahtumia varten ulkokäymälä ja Akujärvelle yhdenmukaiset postilaatikkorivistöt. Lisäksi haluttiin Nellimiin ranta-alueen rakentamista, Saariselälle matonpesupaikka, Törmäseen luontopolun infotaulut, Menesjärvelle grillikota, Näätämöön kylän turvallisuussuunnitelma ja Kaamaseen vesiväylien ruoppausta”, luettelee hankkeen vetäjä Ritva Hiltunen-Rova.

Ideat kehiin – Inarin kylien esiselvityshanke päättyy joulukuun lopussa ja päätösseminaarissa 18.12.2015 kuultiin hankkeen aikaansaamia tuloksia. Hankkeen rahoittajana toimi Leader Pohjoisin Lappi ja hankkeen toiminta-aika oli 15.7–31.12.2015. Hankkeen varsinaisia toimijoita olivat 11 inarilaista kyläyhdistystä. 

Ideat kehiin -hankkeen aikana selvitettiin Inarin kylien kehittämis- ja investointitarpeet yhteistyössä kyläyhdistyksien, kylien muiden toimijoiden ja Inarin kunnan kanssa. Hankkeen tavoitteena on Inarin kylien elinvoimaisuuden lisääminen kehittämällä kylien viihtyvyyttä sekä palveluiden saatavuutta siten, että asukkaat tuntevat elämisen mielekkääksi ja turvalliseksi omassa kotikylässään. Hankkeella pyritään madaltamaan kyläyhdistysten kynnystä kyläsuunnitelmien ja muiden kehittämistoimenpiteiden omaehtoiseen toteuttamiseen.

Konkreettisena toimenpiteenä ja tuotoksena tehtiin 11 sitoumuksensa jättäneelle kyläyhdistykselle (Koppelo, Kaamanen, Menesjärvi, Saariselkä, Näätämö, Keväjärvi, Inarin kirkonkylä, Paatsjoki-Nellim, Törmänen, Partakko ja Akujärvi) kyläsuunnitelmat ja nelisivuiset kyläesitteet sekä yksi kylien yhteinen kärkihankesuunnitelma. Kyläkohtaisten kehittämissuunnitelmien laatiminen tapahtui yhteistyössä kyläyhdistysten ja monialaisen verkoston kanssa, jossa määriteltiin kylän kärkihanke ja siihen liittyvät investoinnit sekä työllisyyteen liittyvät mahdollisuudet.

Esiselvityshankkeen aikana tehdyt toimenpiteet sekä saavutetut tulokset antavat hyvän pohjan kylien jatkokehittämiselle. Kyläyhdistyksille avautuu mahdollisuus hakea rahoitusta, joilla he pystyvät rahoittamaan kyläkohtaiset investointi- ja kehittämishankkeet. Kyläsuunnitelmiin kerättiin myös kylien muut tarpeet kuin yksi kyläkohtainen kärkihanke, joten kylät ja myös Inarin kunta voi hyödyntää tuloksia vielä pitkään suunnitellessaan investointeja ja kehittämistä.

-          ”Hanke sai alkunsa kyläyhdistysten ja Inarin kunnan johdon aloitteesta, sillä kylien oikean kehittymisen perustana nähtiin olevan kyläläisten omat näkemykset. Inarin kunta halusi auttaa kyliä kehittymisissään hankehallinnoinnin kautta. Jatko on nyt ensisijaisesti kylien käsissä”, kertaa hankkeen hallinnoijan edustajana elinkeinojohtaja Marja Männistö hankkeen ideointivaihetta.

Lisätietoja: Hankekoordinaattori Ritva Hiltunen-Rova (18.12.2015 saakka) ja elinkeinojohtaja Marja Männistö, gsm 0400-231765, www.nordicainari.fi