Language:

AjankohtaistaNuorten kesätyötuki yrityksille v. 2016

maaliskuuta 15, 2016
Haettavana 13.5.2016 mennessä
Tuki on tarkoitettu Inarin kunnassa toimiville yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille. Työllistämisen on tapahduttava 1.6.-30.9.2016 välisenä aikana. Tuki on määrärahasidonnainen ja se myönnetään hakujärjestyksessä.

 Tuen piiriin kuuluvat Inarilaiset v. 1991 - 2000 syntyneet nuoret, jotka eivät ole oikeutettuja saamaan työttömyysturvaa. Kertakorvauksena maksettava tuki on suuruudeltaan:

 -          alle 20-vuotiaat, työaika vähintään 6 h/pv                 350 €

-          alle 20-vuotiaat, työaika 4-5 h/pv                                  150 €

-          yli 20-vuotiaat, työaika vähintään 6 h/pv                    250 €

-          yli 20-vuotiaat, työaika 4-5 h/pv                                     150 €

 Nuorelle on maksettava työstä työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa. Työllistämisjakson tulee olla vähintään yksi kuukausi (30 pv). Täyden tuen saaminen edellyttää vähintään kuuden tunnin päivittäistä työaikaa. Alle neljän tunnin työstä ei tukea makseta.

Tukea maksetaan 1 kerta/nuori ja yritys voi saada sitä enintään viittä tuettavaa nuorta kohden. Tukea ei saa käyttää sijaisuuksien hoitamiseen. Tuki maksetaan hakijalle työllistämisjakson päätyttyä.

 Hakemuksia nuorten kesätyöllistämiseen vuonna 2016 voi noutaa Kunnantalon neuvonnasta, Inarin kunnan nettisivuilta osoitteesta: ”http:/www.inari.fi/fi/tiedotteet-ja-kuulutukset/tiedotteet.html” ja Elinkeino & Kehitys Nordicasta.

 Lisätietoja antaa: Tuula Sarajärvi, puh. 040 170 6867.

 Hakemukset pyydetään toimittamaan 13.5.2016 mennessä osoitteella: Inarin kunta/Työllistämisasiat, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo.

 Ivalossa, 18.2.2016 Kaisa Bragge, sosiaalityön johtaja vs.