Language:

AjankohtaistaVIISI INARIN KYLÄYHDISTYSTÄ ODOTTAA KYLÄLÄISILTÄÄN REIPASTA TALKOOMIELTÄ

helmikuuta 27, 2017
 - Tuumasta toimeen –investointihanke alkoi hankepalaverilla

MEDIATIEDOTE                            16.2.2017                             

Inarin kunnan Elinkeinot & kehitys Nordican hallinnoima juuri rahoituspäätöksensä saanut Tuumasta toimeen –investointihanke on jatkoa muutaman vuoden takaiselle Ideat kehiin -esiselvityshankkeelle. Tuumasta toimeen hankkeen tavoitteena on rakentaa viidelle inarilaiselle kyläyhdistykselle kyläläisten yhdessä päättämät kärkihankkeet talkootyövoimin. Hankkeessa ovat mukana ovat Akujärven, Menesjärven, Koppelo, Tolosen ja Törmäsen kyläyhdistykset.

 ”Hankkeessa konkreettisena toimenpiteenä on rakentaa Akujärvelle ja Koppeloon uudet yhtenäiset postilaatikkorivistöt, Koppeloon kylätalon pihaan tapahtumia varten ulkokäymälät,  Menesjärvelle luontopolun inforakenteet, Tolosen kylään grillikota ja Törmäsen kylätalon takana sijaitsevaan vaaraan luontopolun rakenteet”, luettelee hankkeen vetäjä Nordican kehittämiskoordinaattori Marja Männistö.

 Tuumasta toimeen –investointihankkeen aloituskokouksessa 16.2.2017 käytiin hankkeeseen mukaan lähtevien viiden kyläyhdistyksen kanssa rakennettavia kohteita ja suunniteltiin käytännön rakennustyömaita. Hankkeen rahoittajana toimii Leader Pohjoisin Lappi ja hankkeen toiminta-aikaa on jäljellä 30.9.2017 saakka. Hankkeen varsinaisia toimijoita ovat Akujärven, Menesjärven, Tolosen, Törmäsen ja Koppelon kyläyhdistykset. Alun perin Tuumasta toimeen –hankkeessa piti olla myös Paatsjoen-Nellimin ja Keväjärven kyläyhdistykset, mutta he päättivät rakentaa kärkikohteensa omina hankkeinaan. Rakennushankkeet vaativat kyläläisiltä paljon talkoomieltä, sillä kaikki kohteet rakennetaan talkootyöllä, vaikkakin rakennustarvikkeisiin on saatu EU-rahoitusta

Konkreettisena toimenpiteenä ja tuotoksena tehdään kyläyhdistysten omien toiveiden mukaisesti

-        Akujärvelle uudet postilaatikkokatokset ja viikonloppupostilaatikko
-        Menesjärvelle luontopolun varteen infokatos ja 8 opastetaulua sekä sisällöt niihin
-        Toloseen grillikota
-        Törmäseen luontopolun varteen infokatos, 5 opastetaulua ja näköalatasanne
-        Koppeloon kylätalon pihapiiriin ulkokäymälä tapahtumia varten ja uudet postilaatikkokatokset

- ”Hanke sai alkunsa kyläyhdistysten ja Inarin kunnan johdon aloitteesta, sillä kylien kehittymisen perustana nähtiin olevan kyläläisten omat tarpeet. Inarin kunta halusi auttaa kyliä kehittymisissään välillä hieman byrokraattisen hankehallinnoinnin kautta. Kohteiden hoitovastuu ja käyttö tulee kyläyhdistyksien vastuulle ja kohteet tulee olla kaikkien yleisessä käytössä julkisen rahoituksen takia”, kertaa hankkeen hallinnoijana kehittämiskoordinaattori Marja Männistö hankkeen ideointivaihetta.

Rakennustyöt alkavat välittömästi, sillä usean kohteen rakenteita voidaan rakentaa talviaikaa sisätiloissa ja pystytykset tehdään ensi kesänä ja viimeistelyt syksyyn mennessä. Hankkeen kylä- ja kärkihankesuunnitelmat sekä kyläesitteet ovat nähtävillä nordicainari.fi–kotisivuilla.

Lisätietoja: Elinkeinot & kehitys Nordica, kehittämiskoordinaattori Marja Männistö, gsm 0400-231765, marja.mannisto@inari.fi , www.nordicainari.fi ja lisäksi tietoa saa kyläyhdistysten vetäjiltä:

-        Akujärven kyläyhdistys ry, pj. Ritva Hirvelä
-        Menesjärven kyläyhdistys ry, pj. Jou

ni Aikio ja sihteeri Maire Puikko
-        Koppelon kyläyhdistys ry, sihteeri Eija Jääskeläinen
-        Tolosen kyläyhdistys ry, pj Kirsti Kustula
-        Törmäsen kyläyhdistys ry, pj. Valtteri Huhtamella