Language:

AjankohtaistaYleishyödyllisten investointihankkeiden ideahaku

syyskuuta 19, 2016
Hakuaika päättyy 30.11.2016

Leader Pohjoisin Lappi hakee Peloton Pohjoisin-strategiaa parhaiten toteuttavia investointihankkeita ideahaulla. Ideahaku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa haetaan tukea idealle. Ideahakuvaiheessa hankeidea tulee esittää tiivistetysti. Idean ei tarvitse olla vielä valmis hanke, vaan tärkeintä on esittää konkreettisesti hankkeen tarkoitus. Yhdistyksen hallitus valitsee 15.12.2016 pidettävässä kokouksessa hankkeista jatkovalmisteluun strategiaa parhaiten toteuttavat ideat. Sekä ideoiden valintavaiheessa, että valmiiden hankehakemusten päätösvaiheessa käytetään valintakriteerejä. Hankeideat työstetään henkilöstön kanssa valmiiksi hankkeiksi. Valmis hanke jätetään yhdistyksen hallituksen käsittelyyn ja hallitus päättää erikseen, myönnetäänkö hankkeelle tukea. Valitut hankkeet rahoitetaan vuoden 2017 kiintiöstä.

 Ideahakuun haetaan hankeideoita, jotka tukevat:

-       Kylien ja alueen elinvoimaisuutta, viihtyvyyttä ja elämisen edellytyksiä alueella tai

-       Lasten ja nuorten omia ideoita ja tarpeita viihtyisään elämään kotiseudulla tai

-       Saamelaisen kulttuurin ja saamenkielen säilymistä elinvoimaisena

 

Ideoiden tulee lisäksi perustua tai edistää seuraavia strategisia keinoja:

-       kokeilut ja rohkeus

-       yhteisöllisyys ja innostus

-       kansainvälisyys ja verkosto

-       osaaminen ja oppiminen

 Yleishyödyllinen investointi voi olla yleishyödylliseen käyttöön tarkoitetun koneen tai laitteen hankinta tai rakenteen/rakennelman/rakennuksen rakentaminen tai kehittäminen. Ideahaku koskee kustannusarvioltaan yli 15 000€ hankkeita. Alla 15 000€ yleishyödyllisille investointihankkeille on jatkuva haku.

 Ideahaku tapahtuu valmiilla hakulomakkeella, ja siinä kuvataan hakijataho, idean tausta, tarve, tavoite, konkreettinen investointi ja alustava kustannusarvio.

 Hakemus tulee toimittaa 30.11 kello 16:15 mennessä osoitteeseen Kansanopistontie 5, 99600 Sodankylä tai sähköpostitse minna.huikuri@pll.fi.

 Huom! Hanketta ei saa aloittaa, ennen kuin se on vireillä. Ideahakulomakkeen toimittaminen Leaderin toimistoon ei täytä vireille tulon edellytyksiä.

 Apua ideointiin ja hakemuksen jättämiseen sekä lisätietoja saat hankeneuvoja Annika Kostamolta annika.kostamo@pll.fi tai p.040-1349940

  

IDEAHAKULOMAKE

  1.    Hakija ja yhteistiedot

-       hakijatahon nimi

-       yhteishenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

 2.    Hankkeen tausta ja tarve sekä tavoitteet

-       mistä saitte idean?

-       kenen kanssa ideaa on työstetty?

-       mihin ongelmaan tai tarpeeseen idealla haetaan ratkaisua?

-       mitä ongelman ratkaisemiseksi on aiemmin tehty?

-       mitä vaikutuksia idean toteuttamisella on kylän/alueen viihtyvyyteen ja elinvoimaan?

-       ketkä tahot investointia käyttävät?

-       tuoko tai mahdollistaako investointi uuden palvelun tai palveluiden tarjoamisen kylällä?

-       mahdollistaako idea uudenlaista toimintaa kylällä?

-       edistääkö hanke lasten ja nuorten viihtyvyyttä? onko idean suunnittelussa ollut mukana kylän lapset, nuoret tai lapsiperheet?

-       edistääkö hanke saamelaisen kulttuurin ja saamenkielen säilymistä

-       sisältääkö hanke ympäristöystävällisyyttä lisääviä toimenpiteitä?

 3.    Hankkeen toimenpiteet

-       millaisia toimenpiteitä hankkeessa tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi?

 4.    Kustannusarvio

-       paljonko arvioitte hankkeen maksavan?

-       toteutetaanko hanketta osin talkootyöllä?

Leader, Ideahakuohje 30.11.2016 saakka.pdf

Leader Pohjoisin Lappi on Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken, Sallan ja Kemijärven kuntien alueilla toimiva Leader-ryhmä. Sen kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen, osaamisen ja ihmisten innostuksen hyödyntäminen alueen kehittämistyössä. Sinä ideoit – me autamme!